Vanuit Gent: U komt via de E17 de Kennedytunnel binnengereden. Afslag nr 5 "Antwerpen - Centrum”. Volg wegwijzers "Schelde” tot aan de eerste stoplichten. Sla links af , rechtdoor tot aan de T-splitsing met de Schelde. Sla rechtsaf. Na de derde stoplichten bevinden we ons aan de rechterkant.

Vanuit Brussel: U komt via de ring rond Antwerpen. Afslag nr 5 "Antwerpen - Centrum”. Volg wegwijzers "Schelde” tot aan de eerste stoplichten. Sla links af , rechtdoor tot aan de T-splitsing met de Schelde. Sla rechtsaf. Na de derde stoplichten bevinden we ons aan de rechterkant.


* Deze velden moeten worden ingevuld.

Akkoordverklaring gegevensgebruik

Ik ga ermee akkoord dat mijn aanvraag hierboven en de door mij erin verstrekte gegevens door Bulthaup Gmbh & Co KG als verantwoordelijke instantie aan de in de colofon vermelde bulthaup partner doorgegeven worden en door bulthaup en de bedoelde partner ten behoeve van de beantwoording van mijn aanvraag per e-mail, het versturen van bulthaup productinformatie en bijbehorende serviceaanbiedingen per post, alsmede ten behoeve van marktonderzoek worden opgeslagen en gebruikt.

Houd rekening met het volgende: zonder uw akkoordverklaring wordt uw aanvraag niet beantwoord. De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt op basis van uw instemming (Art. 6 lid 1 onder a van de VGA). U kunt uw akkoordverklaring t.a.v. de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de vermelde doeleinden te allen tijde herroepen. Richt uw herroepingsverklaring aan Bulthaup GmbH & Co KG, onder vermelding van 'Datenschutz', 84155 Aich, Duitsland, of stuur een e-mail naar datenschutz@bulthaup.com. Wij zullen dan de betreffende bulthaup partner van uw herroeping op de hoogte stellen.